Partners

Rik van der Scheer

Boog zich, vanuit ervaringskennis en literatuurstudie, over de vraag hoe je jongeren die een psychotische kwetsbaarheid hebben kunt begeleiden bij hun -vaak gelijktijdig optredende- gevoeligheid voor drugsgebruik. Hij ontwikkelde een methode voor hulpverleners en jongeren.

Download hier de folder:
Folder Vappis

Mail Rik: rikvanderscheer@zinnovatie.nl

Trudy Jansen

Zinnovator. Als projectleider en adviseur actief bij cliëntenorganisaties. Thema’s: zingeving, belangenbehartiging, cliëntenparticipatie, Wmo.

Mail Trudy: trudyjansen@zinnovatie.nl

Helen Greijn

Onderzoekt hoe ervaringskennis en -deskundigheid ingezet kan worden als een toegevoegde tak van sport in zorg, welzijn en werk. Begeleidt organisaties hierbij en initieert projecten hiertoe.

Mail Helen: h.greijn@zinnovatie.nl